fbpx

Partneralimentatie | Termijn partneralimentatie

Hoe lang loopt de partneralimentatie?

Op 1 januari 2020 is de wettelijke termijn voor de partneralimentatie ingrijpend gewijzigd. In de artikel zal ik ingaan op de situatie vóór 1 januari 2020 en na 1 januari 2020.


De regels vóór 1 januari 2020

De basis van de wetgeving vóór 1 januari 2020 was een maximale termijn van 12 jaren.


Hierop was één uitzondering: Indien het huwelijk korter dan vijf jaren heeft geduurd én uit het huwelijk geen kinderen zijn geboren, dan was de termijn gelijk aan de huwelijkse periode.

De regels vanaf 1 januari 2020

Sinds 1 januari 2020 is de maximale termijn voor partneralimentatie de helft van de duur van het huwelijk met maximum van vijf jaren.


Hierop zijn een aantal uitzondering:

  • Als het huwelijk op het moment dat het verzoekschrift wordt ingediend ten minste 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde bereikt binnen 10 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd, dan loopt de alimentatieverplichting tot dat moment
  • Als het huwelijk op het tijdstip van indienen van het verzoekschrift langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is geboren uiterlijk op 1 januari 1970, dan is de alimentatieverplichting 10 jaren. 
  • Als er kinderen uit het huwelijk zijn geboren dan eindigt de alimentatieverplichting niet eerder dan het moment waarop het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.

Indien er meerdere uitzondering van toepassing zijn, dan geldt altijd de langste duur als maximale termijn.

Vaststellen in onderling overleg

Jij en en partner zijn altijd vrij om in onderling overleg een afwijkende termijn vast te stellen. Bovenstaande termijn dient slechts als basis wanneer jullie er in onderling over niet uitkomen.


Tot slot

De wijziging in de maximale termijn voor partneralimentatie is ingrijpend: van 12 jaar als basis naar 5 jaar als basis. Er zijn nog steeds een aantal uitzonderingen. Daarnaast staat het je vrij om met je ex-partner onderling een termijn overeen te komen. Hier ligt direct het voordeel van mediation: “je maakt afspraken in de schaduw van het recht”.