fbpx

Partneralimentatie | Afkoop partneralimentatie

Wordt afkopen partneralimentatie de nieuwe standaard?

Per 1 januari 2020 heeft er een wettelijke wijziging plaatsgevonden betreffende de maximale duur voor de partneralimentatie.Voorheen was de standaard 12 jaar. Nu nog maximaal 5 jaar.

Gevolgen financiering

Over dit onderwerp is de afgelopen periode een hoop geschreven. In alle artikelen heb ik één belangrijk onderwerp gemist: de gevolgen voor hypotheekverstrekking.

voorbeeld

Stel: de alimentatiebetaler heeft een bruto inkomen van € 80.000,-. De maximale hypotheek die past bij dit inkomen bedraagt circa. € 420.000,-. Wanneer er na het huwelijk een alimentieplicht ontstaat

van € 750,- bruto per maand is de maximale financiering nog maar € 370.000,-.

Een vermindering van de maximale hypotheek van € 50.000,-. Ongeacht de alimentatie duur.


Verdien je zelf € 30.000,- dan bedraagt de maximale hypotheek circa. € 130.000,-. Ontvang je minimaal 10 jaar lang een partneralimentatie van € 750,- bruto per maand, dan wordt de maximale hypotheek

€ 170.000,-. Een verruiming van circa. € 40.000,-.


Wanneer de termijn wordt beperkt tot 5 jaar, dan bedraagt de maximale hypotheek

nog ‘maar’ € 135.000,-.


Waar de gevolgen voor de alimentatiebetaler ongewijzigd zijn, heeft de nieuwe wet voor de ontvanger van alimentatie wel grote gevolgen betreffende het financieringsvraagstuk.

Afkoop partneralimentatie

Het alternatief

Naast een maandelijkse alimentatiebetaling bestaat ook de mogelijkheid de partneralimenatie in een keer af te kopen. Er gaat dan een koopsom van de alimentatieplichtige naar de alimentatiegerechtigde. Ook is het mogelijk de verplichting (deels) te verrekenen met een ander vermogensbestanddeel, bijvoorbeeld de overwaarde van de woning.


Als dit wordt gedaan is de partneralimentatie niet van invloed op de maximale financiering. De alimentatieplichtige kan een volledige financiering op zijn/haar inkomen krijgen. De alimentatiegerechtigde heeft een som geld in handen wat waarschijnlijk meer is dan de extra financiering welke verkregen kan worden op basis van de partneralimentatie.


Aandachtspunten

Het afkopen van partneralimentatie brengt wel een aantal aandachtspunten met zich mee (niet limitatief):

  • Het risico van overlijden van de alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde vervalt
  • Het risico van een wijziging door een gewijzigd inkomen van de alimentatieplichtige of alimentatiegerechtigde vervalt
  • De verplichting vervalt normaal gesproken indien de alimentatiegerechtigde gaat samenwonen
  • Het afkopen heeft fiscale consequenties 
  • Het risico dat de gemeente komt verhalen bij de alimentatieplichtige op het moment dat de ex-partner in de bijstand terecht komt


Conclusie

Het afkopen van de partnetalimentatie kent een aantal voordelen ten opzichte van de maandelijkse betaling. Met name wanneer het financieringsvraagstuk in ons achterhoofd houden.


Het afkopen brengt echter wel de nodige aandachtspunten met zich mee. Deze moeten jij en je partner met elkaar bespreken.Uitsluitend wanneer alle risico’s en voor-en nadelen duidelijk zijn kan een overwogen keuze worden gemaakt.


Ik heb mij als mediator gespecialiseerd in het financiële aspect van een scheiding.

Berry van Zuidam

06-15109172

berry@vanzuidammediation.nl

Voel je vrij om dit bericht te delen. Een bronvermelding wordt op prijs gesteld.

Neem nu contact met ons op!

ADRES:

p/a Wethouder van Haperenstraat 36 E, 4813 AM BREDA

OPENINGSTIJDEN:

Wij zijn geopend van

09:00 tot 18:00 uur

TELEFOONNUMMER:

06-15 10 91 72